Martin Production

Aktuality

Martin Production - umělecká agentura

Čestné prohlášení

Prohlášení agentury Martin Production k 1. ročníku benefičního koncertu a Dětského dne „Kdo má rád…“ na Martinském mlýně konaného v sobotu 11. června 2011 v obci Hrádek u Trhových Svinů.

 

Agentura Martin Production tímto prohlašuje, že rozhodně nedochází k žádnému rušení této celodenní benefiční akce a že vstupné na večerní koncert nezvyšujeme na 600,- Kč.  Vstupné zůstává na původní avizované částce 190,- Kč, tak jak je uvedeno na plakátech, letácích a vstupenkách. 
P.R. aktivity už jsou v plném proudu a i s přípravnými aktivitami začínáme finišovat.
Toto prohlášení vydáváme na základě klamavých a nepravdivých informací, jež se začaly na Českobudějovicku šířit.
Byli jsme požádání, abychom toto uvedli na pravou míru, takže tímto prohlášením tak činíme.
A zároveň širokou veřejnost zveme na tento den plný her, zábavy a hudby na Martinský mlýn.

Na setkání s Vámi se těší agentura Martin Production.

Martin Production

Partneři